Huisbewaring

foto Nienke van Haare Heijmeijer / AN Portretten

Als je in een sociale huurwoning woont en je moet deze voor een langere periode verlaten, dan is het mogelijk om later toch weer over je woning te kunnen beschikken. Dit heet huisbewaring:

Huisbewaring is een tijdelijk verblijf in een sociale huurwoning door iemand anders dan de huurder. Hier aan zijn strikte voorwaarden verbonden.

Voorwaarden verhuurder

Je kunt huisbewaring aanvragen als je een goede reden hebt om tijdelijk niet in je huis te wonen. Bijvoorbeeld:

 • Je gaat een lan­ge reis maken.
 • Je ver­blijft voor werk of stu­die in het bui­ten­land / ver van je huidige woonplaats.
 • Je wordt er­gens an­ders lang­du­rig ver­pleegd.
 • Je ver­blijft als man­tel­zor­ger op een an­der adres.
 • Je zit in een ge­van­ge­nis.
 • Je keert te­rug naar je ge­boor­te­land met het doel om daar te blij­ven (re­mi­gra­tie).
 • Je wilt op proef gaan sa­men­wo­nen.

Voorwaarden woning

 • sociale huurwoning van een corporatie.
 • een particuliere woning met huisvestingsvergunning.
 • een koopwoning met een WWS puntentotaal lager dan de liberalisatiegrens.

Voorwaarden Huisbewaring

 • Je moet toestemming vragen bij de verhuurder. Deze  kan van je vragen dat je een (voorwaardelijke) huuropzegging tekent, voor het geval je aan het het einde van de huisbewaringsperiode niet terugkeert in de woning.
 • Al­ge­me­ne huis­be­wa­ring: mi­ni­maal drie maan­den, maxi­maal twee jaar.
 • Bij re­mi­gra­tie: mi­ni­maal drie maan­den en maxi­maal één jaar huis­be­wa­ring.
 • Bij proef­samen­wo­nen: mi­ni­maal drie maan­den, maxi­maal één jaar huis­be­wa­ring.
 • Na afloop van de huisbewaring ga je de woning zelf weer gebruiken.
 • Je kunt huisbewaring maximaal een keer per vijf jaar aanvragen.

Voorwaarden Huisbewaarder

 • Je moet minstens 18 jaar zijn.
 • Je wordt hoofdbewoner van de te huren woning.
 • Er komt geen (sociale) huurwoning leeg te staan.

Aanvragen van huisbewaring.

 • Woon je in een corporatiewoning, dan kun je de aanvraag naar de corporatie sturen.
 • Woon je in een niet-corporatiewoning, dan doe je de aanvraag bij je gemeente. Zowel de verhuurder als huurder en huisbewaarder moeten de aanvraag ondertekenen.

Je kunt huisbewaring zelf regelen, maar daar komt wel een hoop regelwerk bij kijken. En hoe vind je een huisbewaarder?

Doe Het Zelf verhuren kan de woning aanbieden op:

 • Funda mini: 1 foto met beschrijving € 75,-
 • Pararius: meerdere foto’s met beschrijving €199,-
 • Funda basis: meerdere foto’s met beschrijving €245,-
 • Pararius + Funda mini: op Funda 1 foto, op Par. meerdere foto’s €275,-
 • Pararius en Funda basis: meerdere foto’s op beide sites €325,-
 • Hulp bij de aanvraag €150,- invullen van formulieren, onderhandelingen en checken van huisbewaarder