Energielabel VERPLICHT bij woningverhuur

Als je je huis wilt verhuren of verkopen, dan ben je verplicht een energielabel te overleggen*, dus de woning moet al in het systeem staan voor de overdracht. De boete  is maximaal €405,-. Een label loopt van A tot en met G.

* geldt niet voor monumenten

warmteverlies

 

De overheid wil met dit label huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen, Dit scheelt ook in de kosten voor gas voor de bewoner, want hoe hoger het label, hoe zuiniger de woning is. Voor woningen in de sociale huursector heeft het energielabel grote invloed op het puntentotaal (WWS) van een woning en dus op de maximale huurprijs.

In 2015 zijn voorlopige labels afgegeven, die waren gebaseerd op o.m. het bouwjaar.

gem EI

 

Een voorlopige label moet definitief gemaakt worden via een erkend bureau, maar dit kost enkele tientjes. Heb je energiebesparende maatregels genomen of ben je dit van plan, dan kun je een beter label verkrijgen. Laat dit door een erkende deskundige doen.

Welke stappen kun je nemen om een hoger label te verkrijgen?

EI infograph

 

Wil je weten of jouw woning een label heeft, kijk dan op zoek uw energielabel.

(bron: de Overheid)