ALL IN HUURPRIJS

ERVARING UIT DE HUURCOMMISSIEPRAKTIJK:

Wat is een all-in-huurprijs?

Bij een all-in prijs voor een huurwoning of kamer, betaalt een huurder één bedrag aan kale huur en bijkomende kosten. Hierdoor kan die huurder niet nagaan of de huur te hoog is.

Als verhuurder kun je dan niet bepalen wat de huurverhoging zou moeten zijn, want die wordt bepaald door de kale huurprijs. Maar je weet ook niet wat de servicekosten zijn.

Iedere huurder mag de aanvangshuur laten toetsen bij de Huurcommissie, dit kan tot 6 maanden na aanvang bij de meeste huurovereenkomst of tot 6 maanden na het einde van de huurovereenkomst op basis van de wet doorstroming (art 7:271BW).

Hierbij wordt de woning gewaardeerd volgens het puntenstelsel WWS. Ligt het puntentotaal boven de punten die horen bij €763,47 (2022), dan is de woning geliberaliseerd. Echter, is er een all-in huurprijs overeengekomen, dan zal de Huurcommissie eerst de huurprijs ambtshalve splitsen in 55% kale huurprijs en 25% servicekosten. Hiermee wordt de huurprijs enorm verlaagd, ook al ben je een geliberaliseerde huurprijs overeengekomen.

Voorbeeld: bij een huurprijs van €1200,- all in zal de splitsing als volgt zijn: kale huurprijs = 55% => €660,– en servicekosten = 25% => €300,- is totaal €960,-.

Een all in huurprijs is n o o i t geliberaliseerd

Dit betekent dat de Huurcommissie altijd een oordeel mag vellen over deze overeengekomen huurprijs en iedere huurder dus naar de Huurcommissie mag stappen om deze huurprijs te splitsen.

ADVIES: NOOIT EEN ALL IN HUURPRIJS AFSPREKEN

Maak altijd een uitsplitsing van de servicekosten, als de huurder zelf de nutskosten betaalt, splits dan tenminste de kosten uit voor de vloer en de gordijnen en eventuele andere kosten.