Waarom een huurder Screenen?

Woonfraude is een toenemend probleem in de Nederlandse verhuurmarkt en veroorzaakt jaarlijks een enorme schadelast door bijvoorbeeld hennepteelt en andere criminaliteit. De schade is nauwelijks te verhalen op deze huurders en woningeigenaren draaien op voor torenhoge kosten. Een groot deel van deze woonfraude had voorkomen kunnen worden, wanneer de huurders aan een grondig onderzoek waren onderworpen.

Wat kun je als verhuurder zelf doen om een huurder te checken?

Checklist veilig verhuren

Om het risico op misbruik van de woning te verkleinen, kun je de volgende checklist gebruiken:

 • Laat de huurder zich legitimeren met een origineel legitimatiebewijs, en niet met een kopie hiervan.
 • Zorg ervoor dat degene die gescreend wordt dezelfde persoon is als degene die de sleutel haalt en het contract tekent.
 • Accepteer nooit contante betalingen.
 • Vraag om een werkgeversverklaring. Het is aan te raden om ter controle de werkgever (op een vast nummer) te bellen (zelf opzoeken op de website van de werkgever).
 • Sommige verhuurmakelaars controleren de laatste drie loonstroken en de rekenafschriften waar de laatste drie keer het salaris op is gestort. Mocht je dit teveel vinden, vraag dan in ieder geval naar een recente loonstrook met een bankafschrift waarop het salaris is gestort. Zorg ervoor dat de huur vanaf dit banknummer op jouw rekening wordt gestort.
 • Maak met de huurder de afspraak dat je, of de makelaar, de woning geregeld mag komen controleren.
 • Zorg dat de elektriciteitsaansluiting op naam van de huurder komt te staan.
 • Je kunt de huurder vragen zich in te schrijven in de gemeentelijke basisadministratie (GBA).
 • Verhuur niet als je geen goed gevoel hebt bij de huurder. Vermoed je desondanks dat er illegale praktijken plaatsvinden in de verhuurde woning, waarschuw dan de politie. Dit kan anoniem op 0800-7000.
 • Of laat je huurder door een extern bedrijf screenen

(bron Ver. Eigen Huis)

Echtheidskenmerken van Paspoort en ID kaart:

Je kunt heel snel controleren of een paspoort echt is, onder aan het paspoort staat je naam en de regel daaronder staan een aantal cijfers en letters en dat zijn gegevens die op je paspoort staan:

De cijfers die niet terug komen, nl. de 6, de 1 en de 2 zijn controlegetallen.

 

De Nederlandse overheid geeft een brochure uit met de echtheidskenmerken. Via deze link kun je lezen waar je op moet letten bij de controle van een Nederlandse paspoort, maar samenvattend:

 

 

Wietplantage herkennen

De volgende punten kunnen erop wijzen dat er in de buurt een wietplantage is:

 • Beslagen of afgeplakte ramen en/of gordijnen
 • Ramen die nooit opengaan of continu in dezelfde stand staan
 • Licht dat de hele nacht blijft branden
 • Constant zoemend of ronkend geluid
 • Stank
 • Bewoners zijn zelden thuis of op vaste tijden een uurtje
 • Problemen met stroom in de buurt of korte stroomstoringen steeds op dezelfde tijd
 • In de winter: sneeuw die niet blijft liggen op het dak, terwijl dit bij omliggende huizen wel het geval is.

 

Wil je echter zekerheid dan kun je je huurder laten screenen door een extern bureau. Doe Het Zelf verhuren biedt deze dienst aan voor €125,- incl BTW. Deze screening wordt uitgevoerd door een externe partij en dit bedrijf vraagt de gegevens op bij je huurder, geheel volgens de normen van de AVG.