Blanco Huurovereenkomst

Wilt u zelf een overeenkomst opstellen, dan kunt u een blanco huurovereenkomst bestellen. Deze is in de praktijk getoetst.

Huurovereenkomsten worden geleverd in Word, tesamen met de verplichte algemene voorwaarden.

Overeenkomsten zijn ook in het engels beschikbaar.

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

 • huurder heeft huurbescherming
 • verhuurder kan niet opzeggen, tenzij door tussenkomst van de rechter of indien huurder akkoord gaat.
 • opzegtermijn voor huurder is 1 maand.
 • huurder mag aanvangshuur laten toetsen bij Huurcommissie tot 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst.

Tussenhuurbeding / Diplomaten clausule (variant verhuurders)

 • de verhuurder was zelf de vorige bewoner van de woning en gaat er na afloop ook weer  wonen;
 • verlenging is mogelijk;
 • Voor nieuwbouw woningen geldt dat eigenaar er niet heeft gewoond, maar na afloop van de huurovereenkomst er wel gaat wonen;
 • ontruimingsbeding moet worden opgenomen;
 • begin- en einddatum;
 • meerdere huurders mogelijk;
 • Opzeggen 3 maanden + 1 maand voor elk jaar dat de woning verhuurd is, met een maximum van 6 maanden;
 • toetsing aanvangshuurprijs tot 6 maanden na aanvang.

Een ontruimingsbeding is een beding dat bepaalt dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn moet worden ontruimd door huurder

Diplomatenclausule (variant voor de huurder)

 • huurder wil de mogelijkheid om de woning tussentijds op te zeggen als hij vanwege werk moet verhuizen;
 • deze voorwaarde is de uitzondering op voortijdig opzegverbod dat gedurende de aanvangsperiode geldt; 
 • verlenging is mogelijk, maar dan kan de huurder altijd opzeggen. 
 • Verhuurder kan alleen opzeggen als huurder er mee instemt, of volgens wettelijke opzeggingsgronden (art 7.274BW). Hiervoor moet je naar de rechter.
 • toetsing aanvangshuurprijs tot 6 maanden na aanvang.

Een ontruimingsbeding is een beding dat bepaalt dat het gehuurde aan het eind van de huurtermijn moet worden ontruimd door huurder

Wet doorstroming (Wds) op basis van art 7.271BW – tot 31/12/2023 daarna niet meer mogelijk

 • maximum duur 2 jaar (5 jaar voor kamers);
 • huurder kan ten alle tijd tussentijds opzeggen verhuurder kan niet opzeggen;
 • na afloop verlengen van de huurovereenkomst met de zelfde huurder dan wordt dit een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd!
 • meerdere huurders mogelijk;
 • eindigt van rechtswege, maar wel tussen 1 – 3 maanden aanzeggen;
 • toetsing aanvangshuurprijs tot 6 maanden na afloop huurovereenkomst.

Kamerverhuur met Hospita contract

 • verhuurder woont zelf in de woning
 • verhuurder heeft minimaal 50% van de woning zelf tot zijn beschikking
 • huurder heeft gemiddeld 12m2 eigen woonruimte
 • verhuur aan 1 huishouden – dat is 1 volwassene, of 2 gehuwden/ 2 personen met samenlevingsovereenkomst
 • Verhuurder kan huur binnen 12 maanden zonder opgaaf van reden beëindigen, opzegtermijn 3 maanden, daarna wordt de huurovereenkomst er een van onbepaalde tijd (opzeggen tot 9 maanden na aanvang)
 • Huurder kan aanvangshuur laten toetsen tot 6 maanden na aanvang huurovereenkomst

Blanco huurovereenkomst €33,-

Ik ben vrijgesteld van BTW, dus er wordt geen BTW in rekening gebracht.

Hoe besteld u deze dienst?
Stuur een mail met uw verzoek naar marianrudolphus@gmail.com. Ik neem dan contact met u op om nadere informatie met u te bespreken.