Screening

Woonfraude is een groeiend probleem in de Nederlandse verhuurmarkt en zorgt jaarlijks voor aanzienlijke schade door bijvoorbeeld illegale hennepteelt en andere criminele activiteiten. Deze schade is vaak moeilijk te verhalen op de huurders en de woningeigenaren worden opgezadeld met enorme kosten. Veel van deze woonfraude had voorkomen kunnen worden als de huurders beter gescreend waren.

Bij zo’n screening wordt door een betrouwbaar bedrijf gecontroleerd of werkgeversverklaringen en salarisstroken echt zijn. Er wordt onderzoek gedaan naar het verleden van de potentiële huurder op het gebied van criminaliteit en juridische zaken, referenties worden gecontroleerd en openbare bronnen worden geraadpleegd. Het bedrijf neemt contact op met de huurder om de benodigde gegevens te verzamelen.

Screening €150.-

Ik ben vrijgesteld van BTW, dus er wordt geen BTW in rekening gebracht.

Hoe besteld u deze dienst?
Stuur een mail naar marianrudolphus@gmail.com.
Vermeld in de mail uw telefoonnummer, dan bel ik u voor een afspraak.